Thư mời Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

 

Kính gửi: Quý Cổ đông.

Công ty Cổ phần Frit Huế xin gửi đến Quý Cổ đông Giấy mời  tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Frit Huế và Chương trình Đại hội như sau:

1.Thư mời Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, lần thứ III nhiệm kỳ 2016- 2020 tại đây

    

2.Chương trình Đại hội: Xem tại đây

 

Trân trọng kính chào.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ phòng Tổ chức hành chính Công ty (ĐT: 0234.3862123).