Thư mời Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Kính gửi: Quý Cổ đông.

Công ty Cổ phần Frit Huế xin gửi đến Quý Cổ đông Giấy mời  tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Frit Huế và Chương trình Đại hội như sau:

 

1. Giấy mời Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, lần thứ IV nhiệm kỳ 2016-2020: Click để xem

 

2. Chương trình Đại hội: Click để xem

 

Trân trọng kính chào.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ phòng Tổ chức hành chính Công ty (ĐT: 0234.3862123).