Thông báo về việc cấp lại sổ chứng nhận sở hữu cổ phần

Công ty cổ phần Frit Huế có nhận được đơn đề nghị cấp lại sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của bà Lê Thị Hảo ngày 14/07/2016. Với thông tin như sau:

·         CMND số: 190050050

·         Cấp ngày: 31/7/2006

·         Nơi cấp: Công an tỉnh Thừa Thiên Huế

·         Địa chỉ thường trú: 208 Phan chu Trinh – Thành phố Huế

Là chủ sở hữu Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần có số sổ là 15; Số Cổ phần sở hữu: 42.427 cổ phần, mã cổ đổng FRH 157 do Công ty cổ phần Frit Huế phát hành.

Lý do đề nghị cấp lại: Bị mất Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.

Công ty cổ phần Frit Huế thông báo đến các đơn vị, cá nhân có liên quan đến Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần xin cấp lại nêu trên. Sau 15 ngày kể từ ngày ra thông báo này, nếu không nhận được bất kỳ khiếu nại nào, Công ty cổ phần Frit Huế sẽ cấp Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho Cổ đông Lê Thị Hảo và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự khiếu nại nào về việc cấp lại Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần nêu trên.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Phòng Tổ chức hành chính - Công ty Cổ phần Frit Huế
Lô 1A, KCN Phú Bài, Thị xã Hương Thủy, Tỉnh Thừa Thiên Huế
ĐT: 054.3862123                         Fax: 054.3954585
Email: hcfrit@gmail.com             Website: frithue.com.vn