Thong bao tra co tuc dot 1 - 2019

Công ty Cổ phần Frit Huế thông báo về việc trả cổ tức đợt 1 năm 2019.

Vui lòng xem thông tin chi tiết tại đây: Click để xem 

Trân trọng thông báo