Frit Matt

Các sản phẩm Frit Matt- Mã hiệu HM sử dụng thích hợp xây dựng các bài men matt chất lượng cao cho các sản phẩm gạch ốp tường và lát nền. Các sản phẩm này có thể dùng kết hợp với các loại nguyên liệu thô khác như quazt, tràng thạch, đá vôi, dolomite, Zirconsilicat, ôxit kẽm... để đáp ứng các yêu cầu về bề mặt men và độ trong đục.
 

1. Thành phần hóa (%):

Mã frit SiO2 Al2O3 Na2O K2O CaO MgO BaO ZnO B2O3 ZrO2 P2O5 TiO2 SrO

COE

=3*α .10-7 K-1

Sử dụng
HM002 52-54 8-10 0-2 2-4 7-9 1-2 10-13 13-15           150-168  F 
HM006 51-54 9-11 1-3 3-5 5-8 1-3 7-9 11-14 0-2 2-4       183-201  F, W 
HM007 52-55 10-13 0-2 4-6 9-12 0-2 8-10 6-8 1-3         210-228  F, W 
HP427 47-50 14-17 2-3 2-4 18-21 2-4 1-3 6-8           207-225  F 

 

2. Đặc tính sử dụng của bài men:

Sản phẩm

Men mài cho gạch bán sứ

Bài men matt cho gạch lát

Bài men matt cho gạch ốp

HM002

5-15

-

-

45-50

-

-

60-70

HM006

 

45-50

-

-

60-70

-

-

HM007

 

-

45-50

-

-

60-70

-

HP427

25-45

-

-

-

-

-

-

Feldspar

25-40

25-30

25-30

25-30

15-20

15-20

15-20

Dolomite

-

5-10

5-10

5-10

5-10

5-10

5-10

ZrSiO4

-

1-4

1-4

1-4

1-4

1-4

1-4

Wollastonite

5-10

-

-

-

-

-

-

Al2O3

-

2-5

2-5

2-5

1-3

1-3

1-3

Kaolin

5-8

10-15

10-15

10-15

5-10

5-10

5-10

Sót sàng (325 mesh/100ml) (%)

<1

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

Nhiệt độ nung (oC)

1185-1210

1130-1180

1130-1200

1140-1200

1080-1120

1090-1125

1090-1130

Chu kỳ nung (phút)

55-70

45-60

45-60

45-60

40-50

40-50

40-50