Frit titan

Các sản phẩm Frit titan- Mã hiệu FO sử dụng thích hợp cho các sản phẩm gạch ốp tường và lát nền. Các sản phẩm này có thể phối trộn với các loại nguyên liệu khác để đáp ứng các yêu cầu về hệ số giãn nở nhiệt, khả năng chống thấm và chất lượng phù hợp. 
 

1. Thành phần hóa (%):

Mã Frit

SiO2

Al2O3

Na2O

K2O

CaO

MgO

B2O3

TiO2

COE=3*α
10-7 K-1

T.P. (oC)

S.P. (oC)

Application

FO102

62-65

4-6

2-4

0-2

12-14

0-2

2-4

10-12

213-231

-

797-827

Engobe

FO113

52-55

5-7

3-5

3-4

18-21

1-3

 

11-13

267-285

577-607

>950

Engobe

 

2. Bài engobe sử dụng frit titan và frit điều chỉnh:

Sản phẩm

Bài engobe cho gạch lát

Bài engobe cho gạch ốp

FO102/FO113

35-50

 

-

35-50

 

15-30

HO127

-

15-30

30-40

-

10-15

10-15

HO109

10-15

-

10-20

-

-

-

Quartz

20-30

20-30

25-35

25-35

25-35

25-35

ZrSiO4

1-5

-

3-10

1-5

1-5

1-5

Al2O3

2-6

1-4

3-10

2-6

2-6

2-6

Kaolin

5-15

5-15

5-15

5-15

3-10

5-10

Ball-clay

3-15

3-15

5-10

3-15

3-10

3-15

Feldspar

5-10

5-10

5-10

5-15

5-10

5-10

Sót sàng (325 mesh/100ml)(%)

0.3-0.5

0.3-0.5

0.3-0.5

0.3-0.5

0.3-0.5

0.3-0.5

Nhiệt độ nung (oC)

1120-1170

1120-1170

1120-1170

1080-1120

1080-1120

1080-1120

Chu kỳ nung (phút)

45-60

45-60

45-60

35-45

35-45

35-45