Frit điều chỉnh

Các loại frit điều chỉnh mã hiệu FO, HO được sử dụng để xây dựng bài engobe cho gạch ốp tường và lát nền. Ngoài chức năng chính làm tăng COE, điều chỉnh mặt phẳng gạch, frit điều chỉnh còn tạo độ trắng đục cao cho enogbe. Frit điều chỉnh được sử dụng đơn lẻ hoặc kết hợp với các loại frit titan và các nguyên liệu thô khác như quartz, tràng thạch, đá vôi, dolomite, zircon, đất sét.
 

1. Thành phần hóa (%):

Mã frit

SiO2

Al2O3

Na2O

K2O

CaO

MgO

B2O3

ZrO2

COE 
= 3*α(10-7 K-1)

T.P.  (oC)

S.P.  (oC)

Application

HO109

44-47

14-17

4-6

7-9

8-10

7-9

 

6-8

285-303

702-732

961-991

Engobe

HO127

49-52

13-16

14-16

3-5

0-2

1-3

4-5

12-14

288-306

591-621

674-704

Engobe

 

2. Bài engobe sử dụng frit titan và frit điều chỉnh:

Sản phẩm

Bài engobe cho gạch lát

Bài engobe cho gạch ốp

FO102/FO113/FO129

35-50

 

-

35-50

 

15-30

HO127

-

15-30

30-40

-

10-15

10-15

HO109

10-15

-

10-20

-

-

-

Quartz

20-30

20-30

25-35

25-35

25-35

25-35

ZrSiO4

1-5

-

3-10

1-5

1-5

1-5

Al2O3

2-6

1-4

3-10

2-6

2-6

2-6

Kaolin

5-15

5-15

5-15

5-15

3-10

5-10

Ball-clay

3-15

3-15

5-10

3-15

3-10

3-15

Feldspar

5-10

5-10

5-10

5-15

5-10

5-10

Sót sàng (325 mesh/100ml), (%)

0.3-0.5

0.3-0.5

0.3-0.5

0.3-0.5

0.3-0.5

0.3-0.5

Nhiệt độ nung (oC)

1120-1170

1120-1170

1120-1170

1080-1120

1080-1120

1080-1120

Chu kỳ nung (phút)

45-60

45-60

45-60

35-45

35-45

35-45