FT328
Frit trong - FT328

Mã sản phẩm: FT328
Giá: Liên hệ

Đặc điểm chính: Khoảng chảy rộng, độ phẳng cao, độ trắng cao, phù hợp gạch lát nhiệt nung cao và gạch bán sứ.

Đồ thị COE: Xem tại đây

Đồ thị nhiệt độ đặc trưng (đo bằng Kính hiển vi điện tử): Xem tại đây

Áp dụng cho xương gạch: Lát

Nhiệt độ nung (oC): 1135-1180

Frit %: 80-85

Kaolin %: 15-20

Đặc tính kỹ thuật của sản phẩm

1. Thành phần hóa (%):

SiO2 Al2O3 Na2O K2O CaO MgO BaO ZnO B2O3 ZrO2 P2O5 TiO2 SrO
66-69 4-7 1-2 1--3 13-15 2-4 1-3 4-6 1-2        

 

2. Nhiệt độ đặc trưng và hệ số giãn nỡ nhiệt:

Kính hiển vi nhiệt: Nhiệt độ đặc trưng (oC) Máy đo HSGNN
Kết khối Biến mềm Cầu Bán cầu Chảy COE 3*α
(10-7 K-1)
T.P.
(oC)
S.P.
(oC)
1000 ± 10 1175 ± 10 1210 ±10 1240±10 >1265 228-246 670-708 842-872

 

 
Các sản phẩm khác
Xem trang: 1   2   
Frit Trong - FT242
Giá: Liên hệ
Frit Trong - FT178
Giá: Liên hệ
Frit Trong - FT355
Giá: Liên hệ

Frit Trong - FT369
Giá: Liên hệ
Frit Trong - FT357
Giá: Liên hệ
Frit Trong - FT399
Giá: Liên hệ