FT253
Frit Trong - FT253

Mã sản phẩm: FT253
Giá: Liên hệ

Thông tin kỹ thuật sản phẩm

Đặc điểm chính: Độ phẳng, độ trắng cao; độ bóng vừa, phù hợp cho gạch lát nhiệt nung thấp và trung bình, gạch ốp nhiệt nung cao

Đồ thị COE: Xem tại đây

Đồ thị nhiệt độ đặc trưng (đo bằng Kính hiển vi điện tử): Xem tại đây

Nhiệt độ nung (oC): 1130-1165

Áp dụng cho xương gạch Frit  (%) 

Kaolin (%)

Lát 82-85 15-18
Ốp 90-93 7-10


Đặc tính kỹ thuật của sản phẩm

1. Thành phần hóa (%):

SiO2 Al2O3 Na2O K2O CaO MgO BaO ZnO B2O3 ZrO2 P2O5 TiO2 SrO
62-65 6-8 0-2 0-3 16-19 1-3 0-2 6-8 0-3        

 

2. Nhiệt độ đặc trưng và hệ số giãn nỡ nhiệt:

Kính hiển vi nhiệt: Nhiệt độ đặc trưng (oC) Máy đo HSGNN
Kết khối Biến mềm Cầu Bán cầu Chảy COE 3*α
(10-7 K-1)
T.P.
(oC)
S.P.
(oC)
940 ± 10 1140 ± 10 1170 ±10 1200±10 1225±10 225-243 658-688 895-925

 

 
Các sản phẩm khác
Xem trang: 1   2   
Frit Trong - FT242
Giá: Liên hệ
Frit Trong - FT178
Giá: Liên hệ
Frit Trong - FT355
Giá: Liên hệ

Frit Trong - FT369
Giá: Liên hệ
Frit Trong - FT357
Giá: Liên hệ
Frit Trong - FT399
Giá: Liên hệ