FT399
Frit Trong - FT399

Mã sản phẩm: FT399
Giá: Liên hệ

Đặc điểm chính: Khoảng chảy rộng, phát màu tốt, phù hợp gạch lát nhiệt nung cao

Đồ thị COE: Xem tại đây

Đồ thị nhiệt độ đặc trưng (đo bằng Kính hiển vi điện tử): Xem tại đây

Áp dụng cho xương gạch: Lát

Nhiệt độ nung (oC): 1130-1170

Frit %: 82-85

Kaolin %: 15-18

Đặc tính kỹ thuật của sản phẩm

1. Thành phần hóa (%):

SiO2 Al2O3 Na2O K2O CaO MgO BaO ZnO B2O3 ZrO2 P2O5 TiO2 SrO
64-66 6-7 1-3 1-2 14-17 2-3 0-1 5-7 0-1        

 

2. Nhiệt độ đặc trưng và hệ số giãn nỡ nhiệt:

Kính hiển vi nhiệt: Nhiệt độ đặc trưng (oC) Máy đo HSGNN
Kết khối Biến mềm Cầu Bán cầu Chảy COE 3*α
(10-7 K-1)
T.P.
(oC)
S.P.
(oC)
965 ± 10 1145 ± 10 1175 ±10 1215±10 1260±10 207-225 658-688 825-855

 

 
Các sản phẩm khác
Xem trang: 1   2   
Frit Trong - FT242
Giá: Liên hệ
Frit Trong - FT178
Giá: Liên hệ
Frit Trong - FT355
Giá: Liên hệ

Frit Trong - FT369
Giá: Liên hệ
Frit Trong - FT357
Giá: Liên hệ
Frit Trong - HT082
Giá: Liên hệ