FT369
Frit Trong - FT369

Mã sản phẩm: FT369
Giá: Liên hệ

Đặc điểm chínhKhoảng chảy rộng, độ phẳng cao, độ bóng vừa, phù hợp gạch lát nhiệt nung cao và gạch bán sứ.

Đồ thị COE: Xem tại đây

Đồ thị nhiệt độ đặc trưng (đo bằng Kính hiển vi điện tử): Xem tại đây

Áp dụng cho xương gạch: Lát

Nhiệt độ nung (oC): 1135-1180

Frit (%): 80-85

Kaolin (%): 15-20

Đặc tính kỹ thuật của sản phẩm

1. Thành phần hóa (%):

SiO2 Al2O3 Na2O K2O CaO MgO BaO ZnO B2O3 ZrO2 P2O5 TiO2 SrO
65-67 4-6 0-2 2-4 16-18 1-4 0-2 4-6 1-2       3-5

 

2. Nhiệt độ đặc trưng và hệ số giãn nỡ nhiệt:

Kính hiển vi nhiệt: Nhiệt độ đặc trưng (oC) Máy đo HSGNN
Kết khối Biến mềm Cầu Bán cầu Chảy COE 3*α
(10-7 K-1)
T.P.
(oC)
S.P.
(oC)
948 ± 10 1146 ± 10 1173±10 1203±10 1254±10 240-258 673-703 905-935

 

 
Các sản phẩm khác
Xem trang: 1   2   
Frit Trong - FT242
Giá: Liên hệ
Frit Trong - FT178
Giá: Liên hệ
Frit Trong - FT355
Giá: Liên hệ

Frit Trong - FT357
Giá: Liên hệ
Frit Trong - FT399
Giá: Liên hệ
Frit Trong - HT082
Giá: Liên hệ