FT355
Frit Trong - FT355

Mã sản phẩm: FT355
Giá: Liên hệ

Đặc điểm chínhKhoảng chảy rộng, độ phẳng cao, độ bóng vừa, phù hợp gạch lát nhiệt nung cao và gạch bán sứ.

Đồ thị COE: Xem tại đây

Đồ thị nhiệt độ đặc trưng (đo bằng Kính hiển vi điện tử): Xem tại đây

Áp dụng cho xương gạch: Lát

Nhiệt độ nung (oC): 1135-1180

Frit %: 80-85

Kaolin %: 12-18

1. Thành phần hóa (%):

SiO2 Al2O3 Na2O K2O CaO MgO BaO ZnO B2O3 ZrO2 P2O5 TiO2 SrO
64-67 5-7 0-2 2-4 14-16 0-3 2-4 1-4 1-3       3-4

 

2. Nhiệt độ đặc trưng và hệ số giãn nỡ nhiệt:

Kính hiển vi nhiệt: Nhiệt độ đặc trưng (oC) Máy đo HSGNN
Kết khối Biến mềm Cầu Bán cầu Chảy COE 3*α
(10-7 K-1)
T.P.
(oC)
S.P.
(oC)
985 ± 10 990 ± 10 1195±10 1230±10 1300±10 240-258 665-695 >950

 

 
Các sản phẩm khác
Xem trang: 1   2   
Frit Trong - FT242
Giá: Liên hệ
Frit Trong - FT178
Giá: Liên hệ
Frit Trong - FT369
Giá: Liên hệ

Frit Trong - FT357
Giá: Liên hệ
Frit Trong - FT399
Giá: Liên hệ
Frit Trong - HT082
Giá: Liên hệ