FT178
Frit Trong - FT178

Mã sản phẩm: FT178
Giá: Liên hệ

Đặc điểm chính: Nhiệt chảy thấp, độ bóng láng cao, độ phẳng cao, phù hợp với các dòng gạch ốp cao cấp nung hai lần.

Đồ thị COE: Xem tại đây

Đồ thị nhiệt độ đặc trưng (đo bằng Kính hiển vi điện tử): Xem tại đây

Áp dụng cho xương gạch: Ốp

Nhiệt độ nung (oC):  1080-1110

Frit %: 90-94

Kaolin %: 6-10

 

Đặc tính kỹ thuật của sản phẩm

1. Thành phần hóa (%):

SiO2 Al2O3 Na2O K2O CaO MgO BaO ZnO B2O3 ZrO2 P2O5 TiO2 SrO
60-64 6-8 1-2 3-5 12-15 1-3   9-12 3-5        

 

2. Nhiệt độ đặc trưng và hệ số giãn nỡ nhiệt:

Kết khối Biến mềm Cầu Bán cầu Chảy COE 3*α
(10-7 K-1)
T.P.
(oC)
S.P.
(oC)
945 ± 10 1115 ± 10 1140±10 1185± 10 1225± 10 210-228 630-660 760-790

 

 
Các sản phẩm khác
Xem trang: 1   2   
Frit Trong - FT242
Giá: Liên hệ
Frit Trong - FT355
Giá: Liên hệ
Frit Trong - FT369
Giá: Liên hệ

Frit Trong - FT357
Giá: Liên hệ
Frit Trong - FT399
Giá: Liên hệ
Frit Trong - HT082
Giá: Liên hệ