FT242
Frit Trong - FT242

Mã sản phẩm: FT242
Giá: Liên hệ

Đặc điểm chính: Độ phẳng, độ bóng vừa, phù hợp cho gạch lát nhiệt nung thấp và trung bình, gạch ốp nhiệt nung cao.

Đồ thị COE: Xem tại đây

Đồ thị nhiệt độ đặc trưng (đo bằng Kính hiển vi điện tử): Xem tại đây

Nhiệt độ nung (oC): 1130-1145

Áp dụng cho xương gạch Frit  (%) 

Kaolin (%)

Nguyên liệu thô (%)
Lát 82-90 10-18  
Ốp 90-93 7-10  

 

1. Thành phần hóa (%):

SiO2 Al2O3 Na2O K2O CaO MgO BaO ZnO B2O3 ZrO2 P2O5 TiO2 SrO
64-66 5-7 0-1 2-4 15-17 2-3 2-3 3-5 2-3        

 

2. Nhiệt độ đặc trưng và hệ số giãn nỡ nhiệt:

 

Kính hiển vi nhiệt: Nhiệt độ đặc trưng (oC) Máy đo HSGNN
Kết khối Biến mềm Cầu Bán cầu Chảy COE 3*α
(10-7 K-1)
T.P.
(oC)
S.P.
(oC)
935 ± 10 990 ± 10 1160 ±10 1215±10 1270±10 171-189 659-689 810-840

 

 
Các sản phẩm khác
Xem trang: 1   2   
Frit Trong - FT178
Giá: Liên hệ
Frit Trong - FT355
Giá: Liên hệ
Frit Trong - FT369
Giá: Liên hệ

Frit Trong - FT357
Giá: Liên hệ
Frit Trong - FT399
Giá: Liên hệ
Frit Trong - HT082
Giá: Liên hệ