12/04/2023

Thông báo tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2022

Công ty Cổ phần Frit Huế thông báo về việc tạm ứng chi trả cổ tức đợt 3 năm 2022

Vui lòng xem thông tin chi tiết tại đây: Click để xem 

Mọi thông tin cần giải đáp thêm vui lòng liên hệ Phòng Tổ chức - Hành chính theo số điện thoại 02343.862.123

Trân trọng thông báo

[ In trang ]    [ Đóng lại ]