Tình hình kinh tế và sản xuất gốm sứ các nước thành viên CICA

Vừa qua ngày 28/10/2016 Hội nghị CICA lần thứ 23 đã được tổ chức tại Hà Nội, Việt Nam. Tại Hội nghị các thành viên đã được nghe báo cáo của các nước thành viên Indonesia, Thái Lan, Việt Nam, Malaysia, Philipphines. Trên cơ sở nội dung các báo cáo đó, chúng tôi xin biên tập lại những nội dung chính và lập thành các bảng so sánh, bảng tóm tắt để độc giả có thể nhìn lại tình hình kinh tế và hoạt động sản xuất gốm sứ của các nước thành viên. 
Mặc dù đã rà soát rất nhiều lần trong quá trình biên tập lại, tuy nhiên khó có thể tránh khỏi những sai sót, kính mong quí độc giả phản hồi khi phát hiện lỗi biên tập để chúng tôi chỉnh sửa, cập nhật lại chính xác hơn. Trân trọng cảm ơn.
 
I. VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ
1. Indonesia:
 
Năm 2013 2014 2015 2016
Tổng dân số (Triệu người)   251 255 258
GDP theo đầu người (USD)   3541 3379  
Tăng trưởng GDP (%)   5,19 4,88 5,05
Tỷ lệ lạm phát (%)                     8,36                    3,35                    3,07
Lãi suất (%)                      7,75                    7,50                    6,50
Tổng xuất khẩu (Triệu USD)   175 150 91 (tháng 1- 8)
Tổng nhập khẩu (Triệu USD)   178 142 87 (tháng 1-8)
Tỷ lệ thất nghiệp   5,90% 6,60%  
 

Ghi chú: Theo tài liệu cung cấp tại Hội nghị thì đơn vị tính xuất nhập khẩu là triệu USD khác với các nước còn lại là tỷ USD nên riêng Indonesia số liệu xuất nhập khẩu chỉ cho riêng ngành gốm sứ, các nước khác là số liệu của cả nền kinh tế.

2. Thái Lan:
 
Năm 2013 2014 2015 2016
Dân số (Triệu người) 66,76 67,01 67,23 67,45
GDP (tỷ USD) 420,1 404,3 395,1 395,3
Tăng trưởng GDP (%) 2,8 0,8 2,8 3.0 - 3.5
GDP theo đầu người (USD) 6293 6033,6 5876,5 5860,7
Xuất khẩu (tỷ USD) 225,4 224,8 212,1 208
Tăng trưởng xuất khẩu (%) -0,1 -0,3 -5,6 -1,9
Nhập khẩu (tỷ USD) 218,7 200,2 177,5 166,7
Tăng trưởng nhập khẩu (%) -0,2 -8,5 -11,3 -6,1
Cán cân thương mại (tỷ USD) 26,7 24,6 34,6 41,3
Cân bằng tài khoản tiền tệ (tỷ USD) -3,9 15,4 31,6 38,6
Tài khoản tiền tệ đối với GDP (%) -0,8 3,8 8 9,8
Lạm phát - CPI (%) 2,2 1,9 -0,9 0.1 -0.6
Lượng khách du lịch nước ngoài (triệu người) 26,5 24,8 30 33,87
Tăng trưởng khách du lịch nước ngoài 19,2 -6,54 21 13,35
Tỷ lệ thất nghiệp (%) 0,7 0,7 0,9 07 - 0.9
 
3. Việt Nam:
 
Năm 2013 2014 2015 2016
Dân số (triệu người) 89,71 90,73 91,7 92,7
Tăng trưởng GDP (%) 5,42 5,98 6,68 6,3
GDP theo đầu người (USD) 1899 2028 2109 2200
Tỷ lệ lạm phát (%) 6,6 4,09 0,63 2,5
Lao động (triệu người) 52,4 54,48 54,61 54,4
Tỷ lệ thất nghiệp (%) 2,2 2,08 2,31 2,27
Tổng xuất khẩu (tỷ USD) 132,2 150 162,4  
Tổng nhập khẩu (tỷ USD) 131,3 148 165,6  
 
4. Malaysia:
 
Năm 2013 2014 2015 2016
Dân số (Triệu người)     31 31,4
Lao động  (triệu người)     14,2 14,6
Tỷ lệ thất nghiệp (%)     3,2 3.3 - 3.5
GDP theo đầu người (USD)     9291 8821
Tăng trưởng GDP (%)     5 4.0 - 4.5
Xuất khẩu (tỷ USD)     175,6 164,6
Nhập khẩu (tỷ USD)     147,7 141,42
Tỷ lệ lạm phát (%)     2,1 2.5 - 3.5

 

5. Philippines:

Năm 2013 2014 2015 2016
Dân số (Triệu người)     101,6 103,2
Tăng trưởng GDP (%)     5,9 6
GDP theo đầu người (USD)     2896 2913
Tỷ lệ lạm phát (%)     1,4 1.3 - 1.7
Tỷ lệ thất nghiệp (%)     6,5 5,4
Nhập khẩu (tỷ USD)     71,1 77,9
Xuất khẩu (tỷ USD)     58,8 54,6

 

* Xem so sánh tỷ trọng kinh tế giữa các nước: Xem tại đây

 

II. VỀ SẢN XUẤT GỐM SỨ

1. Gạch ốp lát:

Quốc gia  ĐVT 2012 2013 2014 2015 2016
Việt Nam Triệu m2     440 440 538
Indonesia     440 400 350
Thái Lan         180
Malaysia       72  

2. Sứ gia dụng:

Quốc gia  ĐVT 2012 2013 2014 2015 2016
Indonesia Triệu sản phẩm     290 290 290
Thái Lan         235
Malaysia       15  

3. Sứ vệ sinh:

Quốc gia  ĐVT 2012 2013 2014 2015 2016
Việt Nam Triệu sản phẩm 9,5 10 12,5 12,5 16
Indonesia     5,4 5,4 5,1
Thái Lan         9,1
Malaysia       3,2  

4. Ngói:

Quốc gia  ĐVT 2012 2013 2014 2015 2016
Indonesia Triệu viên     130 120 100

5. Sứ cách nhiệt:

Quốc gia  ĐVT 2012 2013 2014 2015 2016
Thái Lan Tấn         7.400

6. Vật liệu chịu lửa:

Quốc gia  ĐVT 2012 2013 2014 2015 2016
Thái Lan Tấn         125.000

 

7. Tình hình xuất nhập khẩu gốm sứ qua các năm: 

Quốc gia Chỉ tiêu ĐVT 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Xuất khẩu Nhập khẩu Xuất khẩu Nhập khẩu Xuất khẩu Nhập khẩu Xuất khẩu Nhập khẩu Xuất khẩu Nhập khẩu Xuất khẩu Nhập khẩu
Indonesia Tổng sản lượng Nghìn tấn           634,0   861,5   881,7   822,9
Gạch ốp lát Nghìn tấn           605,6   830,1   857,3   767,3
Sứ vệ sinh Nghìn tấn           11,6   11,8   10,3   44,2
Sứ gia dụng Nghìn tấn           10,4   12,3   8,0   8,8
Tổng giá trị Triệu USD           159,4 265,0 194,7 215,7 177,3 200,7 154,4
Gạch ốp lát Triệu USD           138,8   169,4   159,2   138,1
Sứ vệ sinh Triệu USD           11,5   15,9   10,2   8,1
Sứ gia dụng Triệu USD           3,2   3,2   2,2   2,4
Thái Lan Tổng giá trị Triệu USD     775, 716,0 774,0 858,0 836,0 769,0 806,0 740,0 431,0 417,0
Gạch ốp lát Triệu USD     338,4 561,8 361,1 700,3 363,4 613,9 341,2 605,4 189,0 343,5
Sứ vệ sinh Triệu USD     139,3 29,4 173,0 30,0 175,1 34,0 171,0 35,0 96,6 14,7
Sứ gia dụng Triệu USD     172,8 9,0   175,3 9,4 199,7 12,5 198,2 14,9 105,4 7,2
Sứ cách nhiệt Triệu USD     83,0 12,4 23,8 24,7 29,0 21,3 28,0 14,6 16,8 11,0
Vật liệu chịu lửa Triệu USD     41,5 103,4 40,8 93,6 68,8 87,3 67,6 70,1 23,2 40,6
Việt Nam Tổng giá trị Triệu USD 258,6 60,8 268,5 77,0 326,2 76,5 400,0 72,0 323,1 109,9 400,0 90,0
Malaysia Gạch ốp lát Triệu m2     26,0 13,5 13,0 11,0 27,5 26,0 29,0 34,0    
Sứ vệ sinh Triệu SP      1,0  0,8 1,0 1,1 1,1 1,5 1,6 1,3    
Sứ gia dụng Triệu SP     13,0 16,0 21,0 29,0 22,0 40,0 19,0 31,5    
Philippine Gạch ốp lát Triệu m2               29,1   29,45   17,95

 

* Thuận lợi và khó khăn của ngành gốm sứ: Xem tại đây

* Bảng giá nhiên liệu các nước: Xem tại đây

* Hội đồng tham dự: Xem tại đây