Frit bán đục

FS456
Frit Bán đục - FS456

Mã sản phẩm: FS456
Giá: Liên hệ

Sản phẩm frit mã hiệu FS456 sử dụng cho dòng men semi có độ trắng sáng cao, áp dụng phù hợp cho sản phẩm gạch ốp tường công nghệ nung nhanh một lần và hai lần. Sản phẩm này có thể dùng kết hợp với các frit trong và zircon để đảm bảo yêu cầu về hệ số giãn nở nhiệt và chất lượng bề mặt của sản phẩm

Đặc điểm chính: Độ bóng phẳng tốt, độ trắng đục trung bình, phù hợp cho dòng men ốp cao cấp nung 1 và 2 lần - có thể sử dụng cho lò nung chu kỳ ngắn.

Đồ thị COE: Xem tại đây

Đồ thị nhiệt đặc trưng (đo bằng Kính hiển vi điện tử): Xem tại đây

Áp dụng cho xương gạch: Ốp

Nhiệt độ nung (oC): 1070-1120

Frit %: 92 - 94

Kaolin %: 6 - 8

 

1. Thành phần hóa (%):

Mã frit SiO2 Al2O3 Na2O K2O CaO MgO BaO ZnO B2O3 ZrO2 P2O5 TiO2 SrO Sử dụng
FS456 63-66 2-5 1-2 4-6 10-12 2-4   5-7 3-5           W 

 

2. Đặc tính sử dụng của bài men:

Mã Frit

FRIT/KAOLIN

Sót sàng (325 mesh/100ml), (%)

Nhiệt độ nung (oC)

Chu kỳ nung (Phút)

COE=3*α10-7K-1

T.P. oC

S.P. oC

FS456

90-94/10-6

3-5

1070-1120

35-42

204-222

630-660

748-778