Frit điều chỉnh

Các loại frit điều chỉnh mã hiệu FO, HO được sử dụng để xây dựng bài engobe cho gạch ốp tường và lát nền. Ngoài chức năng chính làm tăng COE, điều chỉnh mặt phẳng gạch, frit điều chỉnh còn tạo độ trắng đục cao cho enogbe. Frit điều chỉnh được sử dụng đơn lẻ hoặc kết hợp với các loại frit titan và các nguyên liệu thô khác như quartz, tràng thạch, đá vôi, dolomite, zircon, đất sét.
 

1. Thành phần hóa (%):

Mã frit SiO2 Al2O3 Na2O K2O CaO MgO ZnO B2O3 ZrO2 COE  T.P.  (oC) S.P.  (oC) Application
= 3*α(10-7 K-1)
HO109 44-47 14-17 4-6 7-9 8-10 7-9 0-3 0-4 6-8 285-303 702-732 961-991 Engobe
FO126 45-49 12-15 9-11 5-7 7-9 5-7   1-3 8-10 288-306 591-621 674-704 Engobe

2. Bài engobe sử dụng frit titan và frit điều chỉnh:

Sản phẩm Bài engobe cho gạch lát Bài engobe cho gạch ốp
FO102/ FO105/ FO130/ FO113/ FO118 15-35 15-35 - 35-70 30-45 30-45
FO126 - 15-35 10-20 - 10-15  
HO109 15-35 - 20-30 - - 10-16
Quartz 20-30 20-30 25-35 5-15 15-25 25-35
ZrSiO4 0-3 0-3 4-12 0-3 1-5 1-5
Al2O3 1-6 1-4 4-10 4-19 2-6 2-6
Kaolin 5-15 5-15 5-15 5-15 3-10 5-10
Ball-clay 4-10 3-15 5-10 3-15 3-10 3-15
Feldspar 0-15 5-10 5-10 5-15 5-10 5-10
Sót sàng (325 mesh/100ml), (%) 0.3-1 0.3-1 0.3-1 0.3-1 0.3-1 0.3-1
Nhiệt độ nung (oC) 1120-1170 1120-1170 1120-1170 1080-1120 1080-1120 1080-1120
Chu kỳ nung (phút) 45-60 45-60 45-60 35-45 35-45 35-45