Frit Matt

Các sản phẩm Frit Matt- Mã hiệu HM, HP sử dụng thích hợp xây dựng các bài men matt chất lượng cao cho các sản phẩm gạch ốp tường và lát nền. Các sản phẩm này có thể dùng kết hợp với các loại nguyên liệu thô khác như quazt, tràng thạch, đá vôi, dolomite, Zirconsilicat, ôxit kẽm... để đáp ứng các yêu cầu về bề mặt men và độ trong đục.
 

1. Thành phần hóa (%):

Mã frit SiO2 Al2O3 Na2O K2O CaO MgO BaO ZnO B2O3 ZrO2 P2O5 TiO2 SrO COE Sử dụng
=3*α .10-7 K-1
HM002 52-54 8-10 0-2 2-4 7-9 1-2 10-13 13-15           150-168  F 
HM007 52-55 10-13 0-2 4-6 9-12 0-2 8-10 6-8 1-3         210-228  F, W 
HP427 47-50 14-17 2-3 2-4 18-21 2-4 1-3 6-8           207-225  F 

2. Đặc tính sử dụng của bài men:

Sản phẩm Men mài cho gạch bán sứ Men mài cho gạch bán sứ Bài men matt cho gạch lát Bài men matt cho gạch ốp
HM002 5-15 - - - 45-50 - - 60-70
HM007 - - - 45-50 - - 60-70 -
HP427 25-45 40-70 - - - - - -
Feldspar 25-40 25-41 25-30 25-30 25-30 15-20 15-20 15-20
Dolomite - - 5-10 5-10 5-10 5-10 5-15 5-10
ZrSiO4 - - 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4
Wollastonite 5-10 5-10 - - - - - -
Al2O3 - - 2-5 2-5 2-5 1-3 1-3 1-3
Kaolin 6-12 6-12 10-15 10-15 10-15 5-10 5-10 5-10
Sót sàng (325 mesh/100ml) (%) <1 <2 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
Nhiệt độ nung (oC)  1185-1210 1185-1210 1130-1180 1130-1200 1140-1200 1080-1120 1090-1125 1090-1130
Chu kỳ nung (phút) 55-70 55-70 45-60 45-60 45-60 40-50 40-50 40-50