Frit Đục

Các sản phẩm Frit Đục- Mã hiệu HO sử dụng thích hợp cho xây dựng các bài men trắng đục, độ bóng cao cho các sản phẩm gạch ốp tường và lát nền. Các sản phẩm này có thể phối trộn với zircon silicat và các loại frit trong khác để đáp ứng các yêu cầu về hệ số giãn nở nhiệt và chất lượng phù hợp. 
 

1. Thành phần hóa (%)

Mã frit SiO2 Al2O3 Na2O K2O CaO MgO BaO ZnO B2O3 ZrO2 P2O5 TiO2 SrO Sử dụng
HO062 57-60 4-6 1-3 3-4 8-10 2-4   10-13 0-3 7-8 1-3      F, W 
HO240 55-58 1-3 1-2 2-5 5-7 1-3   12-14 4-5 6-9 0-2      W 

 

2. Đặc tính sử dụng của bài men trắng đục:

Mã Frit

FRIT/KAOLIN

Sót sàng (325 mesh/100ml), (%)

Nhiệt độ nung (oC)

Chu kỳ nung (Phút)

COE=3α.10-7K-1

T.P. oC

S.P. oC

HO062

88-92/08-12

5-7

1125-1145

45-60

189-207

600-630

775-805

HO240

90-93/07-10

3-5

1100-1130

35-45

186-204

602-632

759-789