Frit Trong

Các sản phẩm Frit trong- Mã hiệu HT, FT sá»­ dụng thích hợp để xây dá»±ng các bài men trong bóng chất lượng cao cho các sản phẩm gạch ốp tường và lát nền phù hợp với điều kiện nung một lần và hai lần. Các sản phẩm này có thể phối trộn với các loại frit trong khác để đáp ứng các yêu cầu về hệ số giãn nở nhiệt và chất lượng phù hợp. CÅ©ng có thể phối trộn với các loại frit đục để xây dá»±ng bài men semi có chất lượng cao. Ngoài ra, một số loại frit trong có thể sá»­ dụng làm men in cho các sản phẩm ceramic.

1. Thành phần hóa (%):

 

Mã frit
Code

 Thành phần hóa (%). Chemical composition

SiO2

Al2O3

Na2O

K2O

CaO

MgO

BaO

ZnO

B2O3

ZrO2

P2O5

TiO2

SrO

FT168

59-62

8-11

1-3

4-7

12-15

1-3

 

1-3

6-9

 

 

 

 

FT162

57-60

6-8

1-2

4-6

10-13

1-3

3-5

6-8

4-6

 

 

 

 

HT082

59-63

7-9

0-1

3-5

13-15

0-2

 

8-11

2-4

 

 

 

 

FT156

61-65

5-7

1-2

1-3

12-15

1-3

2-4

4-6

3-6

 

 

 

 

FT178

60-64

6-8

1-2

3-5

12-15

1-3

 

9-12

3-5

 

 

 

 

FT378

64-66

4-6

1-2

1-3

13-15

1-2

3-4

3-5

3-5

 

 

 

 

FT189

63-66

5-7

1-2

2-4

12-15

0-3

1-3

3-6

3-5

 

 

 

 

FT246

65-69

7-9

0-2

1-3

14-17

1-3

0-2

2-4

1-3

 

 

0-2

 

FT242

65-67

6-8

0-2

2-4

14-16

2-3

1-2

1-3

2-3

 

 

 

0-1

FT253

62-65

6-8

0-2

0-3

16-19

1-3

0-2

6-8

0-3

 

 

 

 

FT357

63-66

3-5

1-2

0-3

15-17

3-4

1-2

4-6

0-2

 

 

 

1-2

FT399

64-66

6-7

1-3

1-2

14-17

2-3

0-1

5-7

0-1

 

 

 

 

FT355

64-67

5-7

0-2

2-4

14-16

0-3

1-3

1-4

1-3

 

 

 

2-3

FT328

66-69

4-7

1-2

1--3

13-15

2-4

1-3

4-6

1-2

 

 

 

 

FT369

65-67

4-6

0-2

2-4

16-18

1-4

0-2

4-6

1-2

 

 

 

3-5

FT370

64-67

4-6

0-1

1-3

17-19

1-2

 

7-9

 

 

0-2

 

 

FT218

65-68

8-10

1-3

3-5

13-16

1-3

0-2

 

2-4

 

 

 

0-2

FT207

67-71

5-8

1-3

1-3

16-19

0-3

 

 

1-3

 

 

 

 

FT209

65-70

5-9

0-2

1-3

16-20

1-3

1-3

 

1-3

 

 

 

0-1

FT107

66-70

6-9

7-9

0-2

8-11

2-4