Thông báo ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Kính gửi: Quý Cổ đông.

Để thông tin kịp thời đến Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Frit Huế xin gửi đến Quý Cổ đông Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2016-2020. Vui lòng xem thông tin cụ thể bên dưới:

- Xem thông báo: Tại đây.

- Giấy ủy quyền:  Tại đây

Trân trọng kính chào.
Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ phòng Tổ chức hành chính Công ty qua số ĐT: (0234) 3 862 123.