FO102
Frit Titan - FO102

Mã sản phẩm: FO102
Giá: Liên hệ

Đặc điểm chính: Äá»™ trắng đục tốt, phù hợp làm engobe chống thấm cả ốp và lát, xÆ°Æ¡ng gạch có HSGNN trung bình.

Đồ thị COE: Xem tại đây

Đồ thị nhiệt độ đặc trÆ°ng (đo bằng Kính hiển vi điện tá»­): Xem tại đây

Nhiệt độ nung (oC): 1120-1170

Áp dụng cho xương gạch Frit
Kaolin
Nguyên liệu thô
Ốp chống thấm  40-50 6-12 Quartz (0-35)
Feldspar (0-28)
Talc nung (0-30)
Dolomite (0-12)
Al2O3 (0-8)
Zircon (0-6)
Canxite (0-5)
Ốp không chống thấm 30-45 6-12
Lát chống thấm  30-45 12-30
Lát không chống thấm 15-30 12-30


1. Thành phần hóa (%)

SiO2

Al2O3

Na2O

K2O

CaO

MgO

B2O3

TiO2

62-65

4-6

2-4

0-2

12-14

0-2

2-4

10-12

 

2. Nhiệt độ đặc trÆ°ng và hệ số giãn nỡ nhiệt

Kính hiển vi nhiệt: Nhiệt độ đặc trưng (oC) Máy đo HSGNN
Kết khối Biến mềm Cầu Bán cầu Chảy COE 3*α
(10-7 K-1)
T.P.
(oC)
S.P.
(oC)
920 ± 10 1195 ± 10 1220±10 1245±10 1270±10 213-231 - 797-827

 

 
Các sản phẩm khác
Frit titan - FO113
Giá: Liên hệ