HT082
Frit Trong - HT082

Mã sản phẩm: HT082
Giá: Liên hệ

Đặc điểm chính: Độ bóng láng cao, phù hợp với các dòng gạch ốp cao cấp nung một lần

Đồ thị COE: Xem tại đây

Đồ thị nhiệt độ đặc trưng (đo bằng Kính hiển vi điện tử): Xem tại đây

Áp dụng cho xương gạch: Ốp

Nhiệt độ nung (oC): 1100-1135

Frit %: 90-94

Kaolin %: 6-10

Đặc tính kỹ thuật của sản phẩm

1. Thành phần hóa (%):

SiO2 Al2O3 Na2O K2O CaO MgO BaO ZnO B2O3 ZrO2 P2O5 TiO2 SrO
59-63 7-9 0-1 3-5 13-15 0-2   8-11 2-4        

 

2. Nhiệt độ đặc trưng và hệ số giãn nỡ nhiệt:

Kính hiển vi nhiệt: Nhiệt độ đặc trưng (oC) Máy đo HSGNN
Kết khối Biến mềm Cầu Bán cầu Chảy COE 3*α
(10-7 K-1)
T.P.
(oC)
S.P.
(oC)
885 ± 10 1100 ± 10 1130 ±10 1180±10 1210±10 207-225 648-678 803-833

 

 
Các sản phẩm khác
Xem trang: 1   2   
Frit Trong - FT242
Giá: Liên hệ
Frit Trong - FT178
Giá: Liên hệ
Frit Trong - FT355
Giá: Liên hệ

Frit Trong - FT369
Giá: Liên hệ
Frit Trong - FT357
Giá: Liên hệ
Frit Trong - FT399
Giá: Liên hệ