Thiết bị Phòng thí nghiệm (11 )
Cập nhật: 16/07/2015
Máy đo hệ số giãn nở nhiệt
Máy đo hệ số giãn nở nhiệt
Máy đo hệ số giãn nở nhiệt
Đồ thị COE
Máy phân tích XRF
Máy phân tích XRF
Phân tích XRF
Kính hiển vi điện tử
Kính hiển vi điện tử
Đồ thị nhiệt đặc trưng
Đo Kính hiển vi điện tử