HO127
Frit điều chỉnh - HO127

Mã sản phẩm: HO127
Giá: Liên hệ

Đặc điểm chính:Nhiệt chảy thấp, COE cao, khả năng điều chỉnh mặt phẳng tốt

Đồ thị COE: Xem tại đây

Đồ thị nhiệt độ đặc trưng (đo bằng Kính hiển vi điện tử): Xem tại đây

Áp dụng cho xương gạch: Ốp lát

Nhiệt độ nung (oC): 1100-1170

Frit %: 5-20

Nguyên liệu thô %:  Quartz, Feldspar, Talc nung, Dolomite, Al2O3, Zircon, canxite

 

1. Thành phần hóa (%)

SiO2

Al2O3

Na2O

K2O

CaO

MgO

B2O3

ZrO2

49-52

13-16

14-16

3-5

0-2

1-3

4-5

12-14

 

2. Nhiệt độ đặc trưng và hệ số giãn nỡ nhiệt

Kính hiển vi nhiệt: Nhiệt độ đặc trưng (oC) Máy đo HSGNN
Kết khối Biến mềm Cầu Bán cầu Chảy COE 3*α
(10-7 K-1)
T.P.
(oC)
S.P.
(oC)
775 ± 10 930 ± 10 1030±10 1115±10 1175±10 288-306 591-621 674-704

 

 
Các sản phẩm khác