Mở rộng dự án đầu tư nâng công suất nhà máy frit lên 130.000 tấn/năm

     Nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và hướng đến xuất khẩu, phát triển sản phẩm ngày càng đa dạng và phong phú để cung cấp cho Khách hàng, kể từ tháng 4/2016 Công ty Cổ phần Frit Huế đã mở rộng thêm diện tích gần 3 hecta để tiếp tục đầu tư thêm dự án nhà máy sản xuất Frit với công suất thiết kế 65.000 tấn Frit/năm, đưa tổng công suất của Công ty lên 130.000 tấn/năm. Công ty đã lên kế hoạch các hạng mục triển khai để thực hiện cho dự án nâng công suất này và hiện tại đang trong giai đoạn triển khai. 
 

     Dưới đây là hình ảnh của dự án mở rộng nhà Xưởng đang trong giai đoạn lắp dựng.

Hình 1

Hình 2

Hình 3

Hình 4