HO109
Frit điều chỉnh - HO109

Mã sản phẩm: HO109
Giá: Liên hệ

Đặc điểm chính: Nhiệt chảy cao, độ trắng đục cao, COE cao, có thể dùng cho bài engobe chống thấm và không chống thấm, độ trắng đục cao. 

 

Đồ thị COE: Xem tại đây

Đồ thị nhiệt độ đặc trưng (đo bằng Kính hiển vi điện tử): Xem tại đây

Áp dụng cho xương gạch: Ốp lát

Nhiệt độ nung (oC): 1120-1170

Frit %: 10-35

Nguyên liệu thô % :Quartz, Feldspar, Talc nung, Dolomite, Al2O3, Zircon, canxite


1. Thành phần hóa (%)

SiO2

Al2O3

Na2O

K2O

CaO

MgO

B2O3

ZrO2

44-47

14-17

4-6

7-9

8-10

7-9

 

6-8

 

2. Nhiệt độ đặc trưng và hệ số giãn nỡ nhiệt

Kính hiển vi nhiệt: Nhiệt độ đặc trưng (oC) Máy đo HSGNN
Kết khối Biến mềm Cầu Bán cầu Chảy COE 3*α
(10-7 K-1)
T.P.
(oC)
S.P.
(oC)
800 ± 10 945 ± 10 1005±10 1125±10 1170±10 285-303 702-732 961-991

 

 
Các sản phẩm khác