FO113
Frit titan - FO113

Mã sản phẩm: FO113
Giá: Liên hệ

Đặc điểm chính: HSGNN cao, độ trắng đục cao, có thể kết hợp với FO102 và FO125 để xây dựng bài engobe chống thấm độ trắng cao, đặc biệt có thể giảm sử dùng các thành phần tạo đục khác như zircon, Al2O3 trong bài engobe.
Đồ thị COE: Xem tại đây
Đồ thị nhiệt độ đặc trưng (đo bằng Kính hiển vi điện tử): Xem tại đây
Áp dụng cho xương gạch: Ốp, lát
Nhiệt độ nung (oC): 1120-1170
Frit %: <40
Kaolin %: <14
Nguyên liệu thô %: Quartz (0-35), Feldspar (0-28), Talc nung (0-30), Dolomite (0-12), Al2O3 (0-5), Zircon (0-3), Canxite (0-5).

Đặc tính kỹ thuật của sản phẩm:

1. Thành phần hóa (%)

SiO2

Al2O3

Na2O

K2O

CaO

MgO

B2O3

TiO2

52-55

5-7

3-5

3-4

18-21

1-3

 

11-13

 

2. Nhiệt độ đặc trưng và hệ số giãn nỡ nhiệt

Kính hiển vi nhiệt: Nhiệt độ đặc trưng (oC) Máy đo HSGNN
Kết khối Biến mềm Cầu Bán cầu Chảy COE 3*α
(10-7 K-1)
T.P.
(oC)
S.P.
(oC)
805 ± 10 895 ± 10 1110±10 1245±10 1265±10 267-285 577-607 >950

 

 
Các sản phẩm khác
Frit Titan - FO102
Giá: Liên hệ