FO113
Frit titan - FO113

Mã sản phẩm: FO113
Giá: Liên hệ

Đặc điểm chính: HSGNN cao, độ trắng đục cao, có thể kết hợp với FO102 và FO125 để xây dá»±ng bài engobe chống thấm độ trắng cao, đặc biệt có thể giảm sá»­ dùng các thành phần tạo đục khác nhÆ° zircon, Al2O3 trong bài engobe.
Đồ thị COE: Xem tại đây
Đồ thị nhiệt độ đặc trÆ°ng (đo bằng Kính hiển vi điện tá»­): Xem tại đây
Áp dụng cho xÆ°Æ¡ng gạch: á»p, lát
Nhiệt độ nung (oC): 1120-1170
Frit %: <40
Kaolin %: <14
Nguyên liệu thô %: Quartz (0-35), Feldspar (0-28), Talc nung (0-30), Dolomite (0-12), Al2O3 (0-5), Zircon (0-3), Canxite (0-5).

Đặc tính kỹ thuật của sản phẩm:

1. Thành phần hóa (%)

SiO2

Al2O3

Na2O

K2O

CaO

MgO

B2O3

TiO2

52-55

5-7

3-5

3-4

18-21

1-3

 

11-13

 

2. Nhiệt độ đặc trÆ°ng và hệ số giãn nỡ nhiệt

Kính hiển vi nhiệt: Nhiệt độ đặc trưng (oC) Máy đo HSGNN
Kết khối Biến mềm Cầu Bán cầu Chảy COE 3*α
(10-7 K-1)
T.P.
(oC)
S.P.
(oC)
805 ± 10 895 ± 10 1110±10 1245±10 1265±10 267-285 577-607 >950

 

 
Các sản phẩm khác
Frit Titan - FO102
Giá: Liên hệ