Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất nhiệm kỳ 2021-2025

Kính gửi: Quý Cổ đông.

Công ty Cổ phần Frit Huế xin gửi đến Quý Cổ đông Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Frit Huế lần Thứ I nhiệm kỳ 2021-2025.

Vui lòng xem thư mời tại đây

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ phòng Tổ chức hành chính Công ty (ĐT: 0234.3862123).

Trân trọng kính chào.