Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: Quý Cổ đông.

Công ty Cổ phần Frit Huế xin gửi đến Quý Cổ đông Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Vui lòng xem thư mời tại đây

(Mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội, Công ty đã gửi kèm Thư mời đến địa chỉ của Quý cổ đông)

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ phòng Tổ chức hành chính Công ty (ĐT: 0234.3862123).

Trân trọng kính chào.