Thông báo trả cổ tức đợt 4, 5 năm 2020

Công ty Cổ phần Frit Huế thông báo về việc trả cổ tức đợt 4, 5 năm 2020.

Vui lòng xem thông tin chi tiết tại đây: Click để xem 

Trân trọng thông báo