V/v điều chỉnh Sổ chứng nhận cổ phần sở hữu

Kính gửi Quý Cổ đông,

Công ty Cổ phần Frit Huế kính gửi công văn về việc điều chỉnh Sổ chứng nhận cổ phần sở hữu.

Vui lòng xem file đính kèm: Tại đây

Trân trọng kính chào