Thông báo tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2022

Công ty Cổ phần Frit Huế thông báo về việc tạm ứng chi trả cổ tức đợt 2 năm 2022

Vui lòng xem thông tin chi tiết tại đây: Click để xem 

Trân trọng thông báo

 

Đính kèm: